Phanh thủy lực YWZ (Chint)
Phanh thủy lưc YWZ (Chint)
Phanh Thủy lực Chint được dùng trong nhưng hệ thống cầu trục lớn trong công nghiệp nặng như luyện kim, khai khoáng, xi măng, thủy điện và nhiều ngành công nghiệp khác với yêu cầu làm việc trong môi trường khác nghiệt như nhiệt độ cao, bụi, ẩm với kết cấu nhỏ gọn và độ ổn định cao không yêu cầu bảo dưỡng phức tạp. 
Bầu phanh thủy lực 
MYT1-18Z/2, MYT1-18ZB/2, MYT1-25ZB/4, MYT1-25Z/4, MYT1-25ZC/4,
MYT1-45Z/4 MYT1-45Z/5,  MYT1-45Z/6, MYT1-90Z/6, MYT1-90Z/8, 
MYT1-125Z/10, MYT1-180Z/8,MYT1-180Z/10, MYT1-80Z/12, MYT1-320Z/12
MYT1-320Z/20,  MYT1-25/4, MYT1-45/6, MYT1-90/8, MYT1-125/10, MYT1-180/12
Ed-23/5, Ed-30/5, Ed-40/4, Ed-80/12,Ed-80/12, Ed-50/6 , Ed-121/6,  Ed-201/6
Ed-301/6, Ed-50/12, Ed-630/12, Ed-121/12, Ed-201/12, Ed-301/12

 
· Phanh thường đóng độ an toàn cao
· Mômen phanh lớn
· Đường kính bánh phanh 100-800 mm
· Có nhiều loại kết cấu phù hợp vơi từng loại ứng dụng

Phanh thủy lực Chint đa được sử dụng từ nhừng thập niên 60 trong khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên, và nhiều nhà máy khác được đánh giá là
  Phanh thủy lực an toàn
 Phanh thủy lực ổn định
 Phanh thủy lực có tuổi thọ cao
 Phanh thủy lực phù hợp với môi trường Việt Nam
 Phanh thủy lực bảo dưỡng đơn giản

Call now Bán hàng: 0912 833 075 Call now Kỹ thuật: 0912 318 053