Rơ le
Rơle là một loại thiết bị điện tự động mà tín hiệu đầu ra thay đổi nhảy cấp khi tín hiệu đầu vào đạt những giá trị xác định. Rơle là thiết bị điện dùng để đóng cắt mạch điện điều khiển, bảo vệ và điều khiển sự làm việc của mạch điện động lực

Có nhiều loại rơle với nguyên lí và chức năng làm việc rất khác nhau. Do vậy có nhiều cách để phân loại rơle:

a) Phân loại theo nguyên lí làm việc gồm các nhóm

+ Rơle điện cơ (rơle điện từ, rơle từ điện, rơle điện từ phân cực, rơle cảm ứng,...).

+ Rơle nhiệt.

+ Rơle từ.

+ Rơle điện tử -bán dẫn, vi mạch.

+ Rơle số.

b) Phân theo nguyên lí tác động của cơ cấu chấp hành

+ Rơle có tiếp điểm: loại này tác động lên mạch bằng cách đóng mở các tiếp điểm.

+ Rơle không tiếp điểm (rơle tĩnh): loại này tác động bằng cách thay đổi đột ngột các tham số của cơ cấu chấp hành mắc trong mạch điều khiển như: điện cảm, điện dung, điện trở,...

c) Phân loại theo đặc tính tham số vào

+ Rơle dòng điện.

+ Rơle điện áp.

+ Rơle công suất.

+ Rơle tổng trở,...

d) Phân loại theo cách mắc cơ cấu

+ Rơle sơ cấp: loại này được mắc trực tiếp vào mạch điện cần bảo vệ.

+ Rơle thứ cấp: loại này mắc vào mạch thông qua biến áp đo lường hay biến dòng điện.

e) Phân theo giá trị và chiều các đại lượng đi vào rơle

+Rơle cực đại.

+Rơle cực tiểu.Rơle thời gian JS7Rơle thời gian JS7-2ARờ le đếm DH48J (HHJ1)Rơ le thời gian JSS27ARơ le nhiệt JR36-20 (Chint)Rơ le dòng JL12Rơ le CHINT các loại

NR8-11.5

NR8-38

 

 

 

NR2-11.5

NR2-25

NR2-36

NR2-93

NR2-150

NR2-200

NR2-630

 

 

 

NR3-16

NR3-25

 

 

 

NR4-12.5

NR4-25

NR4-32

NR4-45

NR4-63

NR4-80

NR4-180

 

 

 

JRS1-09~25

JRS1-40~80

 

 

 

JR36-20

JR36-63

JR36-160

 

 

NRE8-25

NRE8-40

NRE8-100

NRE8-200

NRE8-630

JZ7-44

JZ7-53

JZ7-62

JZ7-71

JZ7-80

JZC1-04

JZC1-13

JZC1-22

JZC1-31

JZC1-40

JZC1-44

JZC1-53

JZC1-62

JZC1-71

JZC1-80

JZC4-04

JZC4-13

JZC4-22

JZC4-31

JZC4-40

NJB1-YW

NJB1-X

NJB1-X1

NJB1-Y

NJB1-S

NJYB1

NJYW1

 

 

 

XJ3-D

XJ3-G

XJ3-S

 

 

NJX-13FW

 

 

 

 

JQX-13F

JQX-13FA

JQX-10F

 

 

JZX-22

JTX

JMK

 

 

NJS6

NJS2

NJS1-2Z

NJS1-11

NJS1-H

NJS1-S

JSS48A

JSS48B

 

 

NTE8

 

 

 

 

JSZ3A

JSZ3C

JSZ3C

JSZ3F

JSZ3K

JSZ3Y

JSZ3R

 

 

 

JSZ4-YA

JSZ4-NA

 

 

 

JSZ6-2

JSZ6-4

 

 

 

JS14A-1

JS14A-5

JS14A-10

JS14A-30

JS14A-60

JS14A-120

JS14A-180

 

 

 

JS14P-21

JS14P-22

JS14P-23

JS14P-24

JS14P-25

JS14P-26

JS14P-27

JS14P-M

 

 

JS14S

JS14S-A

JS14S-C

JS14S-P

 

JSS1-01A

JSS1-02A

JSS1-03A

JSS1-04A

JSS1-05C

JSS1-06C

JSS1-07C

JSS1-08E

JSS1-09E

JSS1-10E

JS11

JS11-C

JS11-J

 

 

JS11S

JS11S-A

JS11S-05

JS11S-06

JS11S-07

NJJ1

NJJ3

NJJ5-J

NJJ5-L

NJJ6

JDM15G

JDM1-48

JDM1-6

JDM1-9

JDM1-14

JDM3

SC3L

 

 

 

NKG2

NKG1

 

 

 

KG10D

KG10M

KG316T

 

 

DJ1-A

DJ1-B

DJ1-E

 

 

JYB-714

JYB-714B

JYB-714C

 

 

NJZF1-2ZS

NJZF1-2Z

NJZF1-3ZS

NJZF1-3Z

 

JZF-01

JZF-05

JZF-06

JZF-07

 

NJL1-250

NJL1-400

NJL1-630

 

 

NJL2-100

NJL2-250

NJL2-800

 

 

DZ-10

DZ-15

DZ-16

DZ-17

 

DZ-30CE

DZ-31CE

DZ-32CE

 

 

DZY-200

DZL-200

DZJ-200

DZS-200

DZB-200

DZK-200

DZY-200X

DZB-200X

DZJ-200X

DZL-200X

DZS-200X

DZK-200X

 

 

 

DZ-51

DZ-52

DZ-53

DZ-54

DZ-61

DZ-62

 

 

 

 

DZB-11B

DZB-12B

DZB-13B

DZB-14B

DZB-15B

DS-21

DS-22

DS-23

DS-24

DS-25

DS-26

DS-27

DS-28

 

 

DS-31

DS-32

DS-33

DS-34

DS-35

DS-36

DS-37

DS-38

 

 

DS-111C

DS-112C

DS-113C

DS-111

DS-112

DS-113

DS-115

DS-116

DS-121

DS-122

DS-123

DS-125

DS-126

 

 

DJ-111

DJ-121

DJ-131

DJ-131/60CN

DJ-112A

DJ-122A

DJ-132A

 

 

 

DL-11

DL-12

DL-13

 

 

DL-21C

DL-22C

DL-23C

DL-24C

DL-25C

DL-31

DL-32

DL-33

DL-34

 

DY-21C

DY-22C

DY-23C

DY-24C

DY-25C

DY-26C

DY-27C

DY-28C

DY-29C

 

DY-31

DY-32

DY-33

DY-34

DY-35

DY-36

DY-37

DY-38

 

 

DX-11

 

 

 

 

GL-11

GL-12

GL-13

GL-14

GL-15

GL-16

GL-21

GL-22

GL-23

GL-24

GL-25

GL-26

 

 

 

DX-31A

DX-31B

DX-32A

DX-32B

 

JL-11A,B,C

JL-12A,B,C

JL-13A,B,C

JL-21A,B,C

JL-22A,B,C

JL-23A,B,C

JL-31A,B,C

JL-32A,B,C

JL-33A,B,C

 

JSS-11A,B,C,D

JSS-12A,B,C,D

JSS-21A,B

JSS-22A,B

JSS-31A,B

JSS-32A,B

 

 

 

 

JX-11A,U

JX-21A,U

JX-31A,U

 

 

JY-11A,B

JY-12A,B

JY-13A,B

JY-21A,B

JY-22A,B

JY-23A,B

JY-31A,B

JY-32A,B

JY-33A,B

 

JGL-11

JGL-12

JGL-13

JGL-14

JGL-15

JGL-16

 

 

 

 

JSL-11

JSL-12

JSL-13

JSL-14

JSL-15

JSL-16

 

 

 

 

SS-94/1

SS-94/2

SS-94/3

SS-94/4

 

JT3

 

 

 

 

JL12-5,…300

JL14-1,…600

JL15-1.5,…1200

JL18-1,…630

 

Call now Bán hàng: 0912 833 075 Call now Kỹ thuật: 0912 318 053