Bép phun

Bép phun hỗn hợp khí-nước
Bép phun hỗn hợp khí-nước

Có thể điều chỉnh khí nén để đạt được luồng phun phù hợp

Vật liệu: Thép trắng
Bép phun dòng quạt lệch 75 độ
Đầu phun nón xoắn
Bép CIP
Béc phun nước khuôn đúc
Đầu phun dòng quạt
Béc phun kim tự tháp
Bài viết liên quan

You cannot copy content of this page