Thyristor

Thyristor có cấu tạo gồm 4 lớp bán dẫn ghép lại tạo thành hai Transistor mắc nối tiếp, một Transistor thuận và một Transistor ngược ( như sơ đồ tương đương ở trên ) .  Thyristor có 3 cực là Anot, Katot và Gate gọi là A-K-G,  Thyristor là Diode có điều khiển , bình thường khi được phân cực thuận, Thyristor chưa dẫn điện, khi có một điện áp kích vào chân G => Thyristor dẫn cho đến khi điện áp đảo chiều hoặc cắt điện áp nguồn Thyristor mới ngưng dẫn..

Thyristor chủ yếu được sử dụng ở những ứng dụng yêu cầu điện áp và dòng điện lớn, và thường được sử dụng để điều khiển dòng xoay chiều AC (Alternating current), vì sự thay đổi cực tính của dòng điện khiến thiết bị có thể đóng một cách tự động (được biết như là quá trình Zero Cross-quá trình đóng cắt đầu ra tại lân cận điểm 0 của điện áp hình sin).

Thyristor,  thyristor công suất, diot được ứng dung cho

1.Điều khiển động cơ xoay chiều, một chiều

2.Chỉnh lưu

3.Điều khiển nhiệt

4.Điều chỉnh anh sáng

5.Đóng cắt mạch điện

6.Khởi động động cơ một chiều

7.(TSC)SVC

8.Cấp điện máy hàn

9.Cấp điện một chiều cho PWM biến tần

10.Nạp điện cho pin, ác quy

11.UPS

Thyristor (SCR) Diode khối: MTC, MKC. MTA, MKA, MTK, MKK, MFC(TD), MHC(KZ), MFA(TD), MHA(KZ), MFK(TD), MHK(KZ), MCD, MZC, MDA, MZA, MDK, MZK 200V~3600V/80A~3000A

Tản nhiệt KK, KP dạng đĩa

Tản nhiệt cho thyristor dạng bulong

Thyristor KP 500A/1800V-KP2000A/2500V

KP 500A/1800V

KP0518-KT33CT-38KPE

KP 800A/1800V

KP0818-KT39CT-Y40KPE

KP 1000A/1800V

KP1018-KT44CT-Y45KPE

KP 1200A/1800V

KP1218-KT50CT-Y50KPE

KP 1600A/1800V

KP1618-KT54CT-Y55KPE

KP 1800A/1800V

KP1818-KT54CT-Y60KPE

KP 2000A/2500V

KP2025-KT60CT-Y70KPH

Thyristor -tản nhiệt (bộ KS300A/1800V và tản nhiệt)

Thyristor KK1218-KT 54CT- Y55KKE

KK500A/1800V      KK0518-KT33CT-Y38KKE KK800A/1800V      KK0818-KT44CT-Y45KKE KK1000A/1800V      KK1018-KT50CT-Y50KKE KK1200A/1800V      KK1218-KT54C-Y55KKE
KK1500A/1800V      KK1518-KT54CT-Y60KKE KK1800A/1800V      KK1818-KT60CT-Y65KKE KK2000A/2500V      KK2025-KT60CT-Y70KKG

 

Tản nhiệt đôi cho KK, KP300A

Tản nhiệt

Tản nhiệt đôi cho KK, KP 150A

Bài viết liên quan

You cannot copy content of this page