1. Bơm XBD-L
2. Bơm XA-EN733
3. Bơm bánh răng CBTt-F314F3P7
4. Bơm GZH100-80-160B

5. Bơm hóa chất ISG
6. Bơm ly tâm ISGD
7. Bơm ly tâm trục ngang ISW
8. Bơm SLS125-200

9. Bơm thủy lực PFE-41085
10. Bơm trục đứng XBD-ISG
11. Bơm trục ngang XBD-W
12. Bơm XBD-HW
13. Bơm XBD-L