1. Cầu đấu mềm dùng cho máy cắt chân không (số 8
2. Bộ cổ góp liền chổi than
3. Cầu đấu (1)
4. Cầu đấu (6)
5. Cầu đấu (7)
6. Cầu đấu các loại
7. Cầu đấu động cơ 3 pha(2)
8. Cầu đấu động cơ 3 pha
9. Cầu đấu động cơ Y2-315
10. Cầu đấu động cơ Y280u
11. Cầu đấu động cơ Y315
12. Cổ góp(2)
13. Cổ góp 2 vành 35x70x45
14. Cổ góp 2 vành 50x110x50
15. Cổ góp 2 vành 60x150x65
16. Cổ góp 2 vành 132x170x60
17. Cổ góp 2 vành 170x210x65
18. Cổ góp 2 vành cáp điện cho trụ quảng cáo
19. Cổ góp 3 vành 45KW
20. Cổ góp 3 vành 80x190x210
21. Cổ góp 3 vành bằng thép
22. Cổ góp 3 vành YZR280
23. Cổ góp 3 vành
24. Cổ góp 3 vành
25. Cổ góp 4 vành 30x70x75

26. Cổ góp 4 vành 52×113
27. Cổ góp 4 vành 65x165x160
28. Cổ góp 4 vành đồng
29. Cổ góp 4 vành lõm 55x110x115
30. Cổ góp 4 vành lõm 60x140x130
31. Cổ góp 4 vành
32. Cổ góp 4 vành
33. Cổ góp 5 vành lõm
34. Cổ góp 5 vành mạ bạc 2 vành ID30x60
35. Cổ góp 5 vành
36. Cổ góp 5,7-11KW
37. Cổ góp 5KW
38. Cổ góp 7 vành
39. Cổ góp 8 vành 75x130x215a
40. Cổ góp 8 vành
41. Cổ góp 9 vành
42. Cổ góp 10 vành
43. Cổ góp 11 vành
44. Cổ góp 11 vành
45. Cổ góp 11-16KW
46. Cổ góp 12 vành
47. Cổ góp 14 vành
48. Cổ góp 15 vành
49. Cổ góp 16 vành
50. Cổ góp 22KW

51. Cổ góp 30KW
52. Cổ góp 45-55KW
53. Cổ góp 45×70(5kw)
54. Cổ góp 50×90(5-11kw)
55. Cổ góp 60-80KW
56. Cổ góp 60KW 120×220
57. Cổ góp 60×123(11-16kw)
58. Cổ góp 65x140x125
59. Cổ góp 80KW 140×240
60. Cổ góp 82×150(30kw)
61. Cổ góp 84 x135(22kw)
62. Cổ góp 90Kw 165×240
63. Cổ góp 100x190x230
64. Cổ góp điện 25x78mm
65. Cổ góp điện 38.1x99mm
66. Cổ góp điện 70x155mm
67. Cổ góp điện
68. Cổ góp động cơ YZR200
69. Cổ góp động cơ YZR315
70. Cổ góp hộp kín
71. Cổ góp số 6
72. Cổ góp số 7
73. Cổ góp vành thép trắng
74. Cổ góp