1. Băng vải cách điện sợi thuỷ tinh
2. Bông gốm Ceramic
3. Bông gốm Ceramic
4. Bông gốm Ceramic (2)
5. Giấy gốm Ceramic
6. Giấy gốm Cera-mic
7. Gioăng chịu nhiệt lốc máy
8. Ống cao su bọc Amiang
9. Ống gen chịu nhiệt cho lò nấu thép
10. Ống mica cách nhiệt
11. Ống mica chịu nhiệt
12. Ống mica D10, D15, D40
13. Ống mica D20
14. Ống mica D180
15. Ống mica trong
16. Ống mica trong 4

17. Ống mica trong
18. Ống phíp cách điện 2
19. Ống phíp cách điện 3
20. Ống phíp cách điện
21. Ống phíp chịu nhiệt – cách điện
22. Ống sợi thủy tinh chịu nhiệt cách nhiệt
23. Phíp cách điện 1
24. Phíp cách điện 2
25. Phíp cách điện 3
26. Tấm cách nhiệt
27. Tấm mica cách nhiệt
28. Tấm mica chịu nhiệt
29. Tấm silicon cách nhiệt
30. Tấm sợi thủy tinh cách nhiệt
31. Thanh phíp chịu nhiệt
32. Vải đen sợi thuỷ tinh
33. Vòng đệm mica chịu nhiệt