1. Bộ lọc
2. Bơm bánh răng
3. Bơm dầu bôi trơn
4. Bơm HY01
5. Cylanh dầu Shuenn shing (số 7)
6. Đầu bơm CB-B
7. Đầu bơm CY14-B
8. Đầu bơm T8642
9. Đầu bơm TXCB-B
10. Động cơ thủy lực (số 14)
11. Lọc
12. Van BSG-03-2B3B
13. Van đảo chiều AR561

14. Van điện từ (số 11)
15. Van điện từ 4V210-06
16. Van điện từ 4V210-08
17. Van điện từ DSG-03
18. Van điện từ JUD
19. Van điện từ JUF
20. Van điện từ JUZ
21. Van điện từ K23JC
22. Van điện từ K25C3
23. Van điện từ
24. Van ga elektrogas
25. Van inox
26. Van K23C3-L

27. Van khí nén Chuka
28. Van kim inox (số 13)
29. Van thủy lực (số 12)
30. Van xung MD
31. Van xung MK
32. Xi lanh thủy lực
33. Xy lanh JB
34. Xy lanh QGB
35. Xy lanh QGBH
36. Xy lanh QGBJ
37. Xy lanh QGBZ
38. Xy lanh QGCB
39. Xy lanh ZYG