1. Móc cẩu 3 Pully
2. Móc cẩu 3T
3. Móc cẩu 4 pully
4. Móc cẩu 32t 4 pully
5. Móc cẩu 20T 4 pully
6. Móc cẩu 20T
7. Móc cẩu 32 tấn
8. Móc cẩu 32T 5 pully
9. Móc cẩu 32T
10. Móc cẩu 32T

11. Móc cẩu
12. Vòng hướng cáp 32T
13. Vòng hướng cáp 5T
14. Bánh xe cầu trục
15. Buly trung gian
16. Khớp nối cầu trục
17. Móc cẩu 3.5-32 tấn
18. Móc cẩu 50-300 tấn
19. Tang quấn cáp cẩu trục