1. Automatic air pressure switches (Chint)
2. Bộ hòa tự động DZZB-D
3. Digital pressure transfer controller (Chint)
4. Đồng hồ đo áp lực 0-40Mpa có tiếp điểm điện, không dầu
5. Đồng hồ đo áp lực có dầu 0-40Mpa
6. Đồng hồ đo áp lực có tiếp điểm điện không dầu YXC-150
7. Đồng hồ đo áp lực có tiếp điểm điện, có dầu0-60Mpa
8. Đồng hồ đo áp lực Y100
9. Đồng hồ đo áp lực
10. Đồng hồ đo áp suất 0-0.6Mpa
11. Đồng hồ đo điện áp 6L2
12. Đồng hồ đo dòng điện 6L2
13. Đồng hồ đo dòng trục ZDL-M
14. Đồng hồ đo nhiệt độ TDS-W3211
15. Đồng hồ đo nhiệt độ WP-C1

16. Đồng hồ đo nhiệt độ WTZ-288
17. Đồng hồ đo nhiệt độ XWD
18. Đồng hồ đo nhiệt độ XWT-222C (2)
19. Đồng hồ giám sát tốc độ ZWJ
20. Đồng hồ hiểm thị dòng điện
21. Đồng hồ hiển thị điện áp
22. Đồng hồ hiển thị độ rung CZJ-B3
23. Đồng hồ hiển thị dòng điện
24. Đồng hồ hiển thị tần số YPM48
25. Đồng hồ hiển thị tần số
26. Đồng hồ hoà MZ10-S
27. Đồng hồ nâng hạ cánh phai ZWY-4I
28. Đồng hồ SQ-72
29. Đồng hồ TDS-3E000
30. Đồng hồ TDS-3337

31. Đồng hồ TDS-4336
32. Đồng hồ TDS-4338
33. Đồng hồ TDS-4339
34. Đồng hồ Y-60
35. Đồng hồ Y-100ZT
36. Đồng hồ YN-60
37. Film pressure meter (Chint)
38. Mechanical gas meter (Chint)
39. Pressure gauge (Chint)
40. Pressure thermometers (Chint)
41. Thiết bị giới hạn trọng lượng QCX-3A
42. Thiết bị giới hạn trọng lượng QCX-3AL
43. Thiết bị giới hạn trọng lượng QCX-Z
44. Thiết bị giới hạn trọng lượng QZL
45. Wood water-ratio tester (Chint)