1. Changeover switch
2. Chuyển mạch 2,3 vị trí NP2
3. Công tắc báo lệch băng tải
4. Công tắc báo lệch băng tải loại chống ăn mòn
5. Công tắc cân bằng hai chiều loại QZPLS
6. Công tắc chint
7. Công tắc chuyển mạch APT
8. Công tắc chuyển mạch
9. Công tắc giới hạn JK16-100
10. Công tắc hành trình CHINT YBLX-
11. Công tắc hành trình CHINT YBLX-JW2
12. Công tắc hành trình chint
13. Công tắc hành trình- CHINT
14. Công tắc hành trình DXZ
15. Công tắc hành trình LX 101
Công tắc hành trình LX-10
16. Công tắc hành trình LX33
17. Công tắc hành trình LX36
18. Công tắc hành trình LX44
19. Công tắc hành trình LXD10
20. Công tắc hành trình LXD-10

21. Công tắc hành trình QZLS-G
22. Công tắc hành trình YBLX -K1 111
23. Công tắc hành trình YBLX
24. Công tắc hành trình YBLX-7-1
25. Công tắc hành trình YBLX-8-1
26. Công tắc hành trình YBLX-10
27. Công tắc hành trình YBLX-19
28. Công tắc hành trình YBLX-22.3
29. Công tắc hành trình YBLX-K1
30. Công tắc hành trình YBLX-ME
31. Công tắc hành trình
32. Công tắc JK16
33. Công tắc lệch QZLPP
34. Công tắc LX36-8
35. Công tắc QZPP-J
36. Công tắc vị trí LW28
37. Công tắc vị trí LW28C
38. Công tắc vị trí LW39-10
39. Công tắc vị trí LW39-16A
40. Công tắc vị trí LW39-16A-4AB-0C

41. Công tắc vị trí LW39-16B
42. Công tắc vị trí LW39-16B-40B-323A
43. Công tắc vị trí LW39-16C
44. Công tắc vị trí LW39-16N
45. Công tắc vị trí LW39-25
46. Công tắc vị trí LW39-63
47. Đèn báo
48. Fuse-swich Disconnector
49. Fuse-switch Disconnector (Chint)
50. Fuse-switch Disconnector
51. HH15-QAQP (Chint)
52. NH40SZ (Chint)
53. Nút ấn
54. Nút dừng khẩn cấp phi 30
55. Nút nhấn
56. Switch Disconnector
57. Switch Disconnector (Chint)
58. Vertical Fuse-switch Disconnector